Tiền Giang

 1. Trung tâm Quan trắc Môi trường và Tài nguyên tỉnh Tiền Giang tuyển dụng viên chức năm 2022 như sau: ...
  location
  Date
  18/02/2022
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/02/2022
 4. BQL dự án và phát triển quỹ đất TP. Mỹ Tho, Tiền Giang tuyển dụng viên chức năm 2022 như sau: ...
  location
  Date
  26/01/2022
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/01/2022
 6. TT Phát triển quỹ đất tỉnh Tiền Giang tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  16/12/2021
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 67 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/11/2021
 8. BQL Cồn bãi huyện Gò Công Đông, Tiền Giang tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  23/11/2021
 9. UBND huyện Tân Phước, Tiền Giang bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  23/11/2021
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 36 chỉ tiêu ...
 11. Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu TDTT Tiền Giang tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  18/11/2021
 12. Trung tâm Y tế huyện Tân Phú Đông, Tiền Giang tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  17/11/2021
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/11/2021
 14. TT Quan trắc môi trường và tài nguyên - Sở TN&MT tỉnh Tiền Giang tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  13/11/2021
 15. Thư viện tỉnh Tiền Giang tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  13/11/2021
 16. Cảng vụ Đường thủy nội địa Tiền Giang tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  06/11/2021
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/11/2021
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/11/2021
 19. UBND huyện Tân Phước, Tiền Giang tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  12/10/2021
 20. TT Công nghệ thông tin - Sở TN&MT tỉnh Tiền Giang tuyển dụng viên chức lần 2 năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  11/10/2021
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 72 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/10/2021
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 69 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/10/2021
 23. UBND huyện Gò Công Đông, Tiền Giang tuyển dụng Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  06/10/2021
 24. Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Tiền Giang tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  04/10/2021
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 99 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/10/2021
 26. UBND TP. Mỹ Tho, Tiền Giang tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  04/10/2021
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/10/2021
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/09/2021
 29. Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tiền Giang tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  28/09/2021
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/09/2021
5 / 812345678