Tiền Giang

 1. Đơn vị Bến xe Tiền Giang thuộc Sở GTVT Ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021: Nguồn tin: sgtvt.tiengiang.gov.vn ...
  location
  Date
  24/09/2021
 2. Báo Dân tộc và Phát triển tuyển dụng Phóng viên Thường trú KV Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ năm 2021 như sau: ...
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 136 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/09/2021
 4. Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  13/09/2021
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/09/2021
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 152 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/08/2021
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 54 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/08/2021
 8. TT Công nghệ thông tin và Truyền thông Tiền Giang tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  22/06/2021
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/06/2021
 10. Sở Công thương tỉnh Tiền Giang tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  09/06/2021
 11. Bệnh viện lao và bệnh phổi Tiền Giang tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  27/05/2021
 12. Cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Tiền Giang tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  24/05/2021
 13. Bến xe Tiền Giang tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  20/05/2021
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/05/2021
 15. Trung tâm Tin học và Công báo tỉnh Tiền Giang tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  10/05/2021
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 121 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/05/2021
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 26 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/04/2021
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 79 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/04/2021
 19. Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Tiền Giang tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  06/04/2021
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/04/2021
 21. Sở Công Thương Tiền Giang tuyển dụng viên chức năm 2021 ...
  location
  Date
  03/04/2021
 22. Số lượng tuyển dụng:  87 viên chức vào 67 vị trí việc làm ...
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 60 chỉ tiêu ...
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 32 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/02/2021
 25. UBND huyện Tân Phú Đông, Tiền Giang tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  21/12/2020
 26. UBND huyện Tân Phú Đông, Tiền Giang tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  21/12/2020
 27. Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang kéo dài thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức y tế năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  16/12/2020
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/12/2020
 29. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Tiền Giang tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  04/12/2020
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 135 chỉ tiêu ...
6 / 812345678