Thành phố Hồ Chí Minh

 1. Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh, Quận 6, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 (Đợt 1) như sau: ...
  location
  Date
  16/09/2020
 2. Trường THCS Phạm Đình Hổ, Quận 6, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 (Đợt 1) ...
  location
  Date
  16/09/2020
 3. Trường THCS Hoàng Lê Kha, Quận 6, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  16/09/2020
 4. Trường THCS Nguyễn Văn Luông, Quận 6, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  16/09/2020
 5. Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM tuyển dụng nhân sự năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  15/09/2020
 6. Số lượng tuyển dụng: 86 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/09/2020
 7. Viện Sinh học Nhiệt đới tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  14/09/2020
 8. Số lượng tuyển dụng: 434 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/09/2020
 9. Khoa Dược - Đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng giảng viên năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  14/09/2020
 10. Số lượng tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/09/2020
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/09/2020
 12. Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới có nhu cầu cần tuyển dụng vị trí sau: ...
  location
  Date
  11/09/2020
 13. Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch TP.HCM tuyển dụng nhân sự tháng 9/2020 như sau: ...
  location
  Date
  11/09/2020
 14. Trường Cao đẳng giao thông vận tải đường thủy II, TP.HCM thông báo tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  11/09/2020
 15. Số lượng tuyển dụng: 39 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/09/2020
 16. Ban Quản lý rừng phòng hộ Bình Chánh – Củ Chi, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  11/09/2020
 17. Số lượng tuyển dụng: 39 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/09/2020
 18. Trường Mầm non 30-4, Bình Chánh, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm học 2020-2021 như sau: ...
  location
  Date
  09/09/2020
 19. Nhu cầu tuyển dụng: 218 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/09/2020
 20. Số lượng tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/09/2020
 21. Trường Mầm non Thủy Tiên 2, Bình Chánh, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm học 2020-2021 như sau: ...
  location
  Date
  08/09/2020
 22. Khoa Y – Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  08/09/2020
 23. Số lượng tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/09/2020
 24. Bệnh viện Quận Phú Nhuận, TP.HCM tuyển dụng nhân sự năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  07/09/2020
 25. Bệnh viện Quận 11, TP.HCM tuyển dụng nhân sự năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  07/09/2020
 26. Ngành Giáo dục và Đào tạo, Quận 6 có nhu cầu tuyển dụng: 148 nhân sự ...
  location
  Date
  07/09/2020
 27. Số lượng tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/09/2020
 28. Viện Khoa học và Công nghệ Tính toán thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  03/09/2020
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/09/2020
 30. Số lượng tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/09/2020