Thành phố Hồ Chí Minh

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/11/2022
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/11/2022
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/11/2022
 4. Trường Mầm non Hoa Thiên Lý 2 huyện Bình Chánh, TP. HCM tuyển dụng viên chức năm học 2022-2023 (đợt 2), như sau: ...
  location
  Date
  16/11/2022
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/11/2022
 6. Trung tâm Khai thác Hạ tầng TP. HCM tuyển dụng viên chức năm 2022 (đợt 2), như sau: ...
  location
  Date
  16/11/2022
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/11/2022
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/11/2022
 9. Trường Tiểu học Lê Minh Xuân 3, Bình Chánh, TP. HCM tuyển dụng viên chức năm học 2022 – 2023 (đợt 2), như sau: ...
  location
  Date
  15/11/2022
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/11/2022
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/11/2022
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/11/2022
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/11/2022
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/11/2022
 15. Khoa Dược – Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng Giảng viên năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  15/11/2022
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/11/2022
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/11/2022
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/11/2022
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/11/2022
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/11/2022
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/11/2022
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 158 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/11/2022
 23. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 11, TP. HCM tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  08/11/2022
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 88 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/11/2022
 25. Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học - Đại học Y Dược TP. HCM tuyển dụng nhân sự năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  07/11/2022
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/11/2022
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/11/2022
 28. UBND Quận 1, TP. HCM thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  03/11/2022
 29. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội TP. HCM tuyển dụng nhân sự năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  02/11/2022
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/11/2022