Thành phố Hồ Chí Minh

 1. Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng kế toán năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  13/12/2021
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 43 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/12/2021
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/12/2021
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 1.749 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/12/2021
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 29 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/12/2021
 6. Ban bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 11, TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  09/12/2021
 7. BQL dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 11, TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  09/12/2021
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/12/2021
 9. Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  07/12/2021
 10. Viện Pasteur TP.Hồ Chí Minh - Bộ Y tế tuyển dụng nhân sự năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  03/12/2021
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 274 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/12/2021
 12. Cảng vụ hàng hải TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  03/12/2021
 13. Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch tuyển dụng nhân sự tháng 12/2021 như sau: ...
  location
  Date
  02/12/2021
 14. Bệnh viện Tai Mũi Họng TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng nhân sự năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  02/12/2021
 15. Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HCM tuyển dụng viên chức và người lao động năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  02/12/2021
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/12/2021
 17. Nhà Tang lễ TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  01/12/2021
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 26 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/12/2021
 19. Cơ sở Cai nghiện ma túy Bình Triệu, TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  01/12/2021
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 86 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/12/2021
 21. VP Ban chỉ đạo chương trình giảm nghèo bền vững TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  01/12/2021
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/12/2021
 23. TT Công tác xã hội - Giáo dục dạy nghề thiếu niên TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  01/12/2021
 24. Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  01/12/2021
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/11/2021
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/11/2021
 27. Khoa Dược - ĐH Y dược TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng giảng viên năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  26/11/2021
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 129 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/11/2021
 29. Bệnh viện quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng nhân sự năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  25/11/2021
 30. Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng nhân sự năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  25/11/2021