Thành phố Hồ Chí Minh

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/10/2022
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 165 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/10/2022
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 233 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/10/2022
 4. Đài Truyền hình TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  14/10/2022
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 1237 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/10/2022
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 205 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/10/2022
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 32 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/10/2022
 8. Khoa Y – Đại học Quốc gia TP.HCM tuyển dụng nhân sự năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  13/10/2022
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/10/2022
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/10/2022
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/10/2022
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/10/2022
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/10/2022
 14. UBND TP. Hồ Chí Minh thông báo nhu cầu thu hút chuyên gia, nhà khoa học năm 2022 (Đợt 2), như sau: ...
  location
  Date
  12/10/2022
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/10/2022
 16. Trường Tiểu học Võ Văn Tần, Quận 6, TP. HCM tuyển dụng viên chức năm học 2022-2023, như sau: ...
  location
  Date
  11/10/2022
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 131 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/10/2022
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/10/2022
 19. Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tuyển dụng nhân sự năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  10/10/2022
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 32 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/10/2022
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 48 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/10/2022
 22. Trường Đại học Tôn Đức Thắng tuyển dụng vị trí Viện trưởng và Phó Viện trưởng Viện Khoa học tính toán, như sau: ...
  location
  Date
  08/10/2022
 23. Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP. HCM tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  07/10/2022
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 280 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/10/2022
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/10/2022
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 53 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/10/2022
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 383 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/10/2022
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/10/2022
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/10/2022
 30. Trung Tâm GDNN - GDTX Quận Gò Vấp, TP. HCM tuyển dụng viên chức năm học 2022-2023, như sau: ...
  location
  Date
  05/10/2022