Thành phố Hồ Chí Minh

 1. Khoa Hàn Quốc học, Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQG-HCM tuyển dụng giảng viên ...
  location
  Date
  03/06/2024
 2. Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM tuyển dụng giảng viên, như sau: ...
  location
  Date
  31/05/2024
 3. Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ - Thành Đoàn TP. HCM tuyển dụng cán bộ năm 2024 ...
  location
  Date
  30/05/2024
 4. Quỹ Bảo vệ môi trường TP. HCM tuyển dụng viên chức năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  29/05/2024
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/05/2024
 6. Khoa Y – Đại học Quốc gia TP.HCM tuyển dụng Chuyên viên đào tạo sau đại học ...
  location
  Date
  29/05/2024
 7. chỉ tiêu tuyển dụng: 39 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/05/2024
 8. Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn tuyển dụng phóng viên và nhân viên kinh doanh ...
  location
  Date
  28/05/2024
 9. TT Mô phỏng và dự báo Kinh tế – Xã hội – Viện Nghiên cứu phát triển TP. HCM tuyển dụng viên chức năm 2024 ...
  location
  Date
  27/05/2024
 10. Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM tuyển dụng chuyên viên phòng KHCN ...
  location
  Date
  24/05/2024
 11. Khoa Y - ĐHQG TPHCM tuyển dụng nhân sự năm 2024 (đợt 3), như sau: ...
  location
  Date
  23/05/2024
 12. Trường ĐH Bách khoa-ĐHQG TP.HCM tuyển dụng Chuyên viên Phát triển Chương trình Tiếng Anh, như sau: ...
  location
  Date
  23/05/2024
 13. Trường ĐH Bách khoa-ĐHQG TP.HCM tuyển dụng Chuyên viên Quản lý Nhân sự năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  23/05/2024
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 51 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/05/2024
 15. Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, ĐHQG-HCM tuyển dụng nhân sự đợt 2 năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  22/05/2024
 16. Báo Thanh Niên tuyển dụng phóng viên ...
  location
  Date
  22/05/2024
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 99 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/05/2024
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/05/2024
 19. Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, TP. HCM tuyển dụng nhân sự tháng 5/2024, như sau: ...
  location
  Date
  17/05/2024
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 34 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/05/2024
 21. Cơ quan ĐHQG-HCM tuyển dụng nhân sự năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  16/05/2024
 22. Nhà thi đấu TDTT Phú Thọ – Sở VHTT TP. HCM tuyển dụng viên chức năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  15/05/2024
 23. UBND huyện Bình Chánh, TP. HCM tuyển dụng viên chức năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  15/05/2024
 24. Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM tuyển dụng Nghiên cứu viên – PTN kỹ thuật Hạt nhân, như sau: ...
  location
  Date
  14/05/2024
 25. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM tuyển dụng chuyên viên, như sau: ...
  location
  Date
  10/05/2024
 26. Trung tâm GDNN Nông nghiệp Công nghệ cao TP. HCM tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2023 ...
  location
  Date
  10/05/2024
 27. Công đoàn ĐHQG-HCM tuyển dụng công chức năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  09/05/2024
 28. Khoa Y-ĐH Y Dược TP.HCM tuyển dụng nhân sự năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  09/05/2024
 29. Bệnh viện Quận 12, TP. HCM tuyển dụng nhân sự năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  08/05/2024
 30. Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng lao động, như sau: ...
  location
  Date
  08/05/2024