Thành phố Hồ Chí Minh

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 255 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/04/2022
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/04/2022
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 42 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/04/2022
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 32 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/04/2022
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 26 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/04/2022
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/04/2022
 7. Khoa y - Đại học Quốc gia TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  13/04/2022
 8. Khoa Y – Đại học Quốc gia TP.HCM tuyển dụng chuyên viên năm 2022 ...
  location
  Date
  13/04/2022
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/04/2022
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 140 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/04/2022
 11. Căn cứ nhu cầu thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, Khoa Dược – Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng Giảng viên (mã s ...
  location
  Date
  08/04/2022
 12. Bệnh viện quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng nhân sự năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  08/04/2022
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 85 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/04/2022
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 127 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/04/2022
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 68 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/04/2022
 16. Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm học 2021-2022, như sau: ...
  location
  Date
  05/04/2022
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 43 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/04/2022
 18. BV Phạm Ngọc Thạch, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh tuyển dụng nhân sự năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  04/04/2022
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 61 chỉ tiêu ...
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/04/2022
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/03/2022
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 92 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/03/2022
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 68 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/03/2022
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/03/2022
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 50 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/03/2022
 26. Trung tâm Y tế Quận 11, TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng Hợp đồng lao động năm 2022, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  28/03/2022
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 31 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/03/2022
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/03/2022
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 26 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/03/2022
 30. Ban Bồi thường GPMB Quận 7, TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  22/03/2022