Thành phố Hồ Chí Minh

 1. Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tuyển dụng nhân sự, như sau: ...
  location
  Date
  06/05/2024
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/05/2024
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 32 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/04/2024
 4. Bệnh viện Nhân dân Gia Định, TP. HCM tuyển dụng nhân sự năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  26/04/2024
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/04/2024
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/04/2024
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/04/2024
 8. Phòng Khoa học Công nghệ, ĐH Y Dược TP. HCM tuyển dụng nhân sự, như sau: ...
  location
  Date
  22/04/2024
 9. Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP. HCM tuyển dụng chuyên viên, như sau: ...
 10. Trường Đại học Bách khoa, ĐHQG-HCM tuyển dụng chuyên viên, như sau: ...
 11. Trường Đại học Bách khoa, ĐHQG-HCM tuyển dụng trợ giảng, như sau: ...
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
 13. Trường ĐH Luật TP. HCM tuyển dụng viên chức năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  19/04/2024
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/04/2024
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 230 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/04/2024
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/04/2024
 17. chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
 18. Báo Pháp Luật TP.HCM tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  16/04/2024
 19. Trung tâm Hội nhập quốc tế TP. HCM tuyển dụng viên chức năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  15/04/2024
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/04/2024
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/04/2024
 22. chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/04/2024
 23. Khoa Dược, ĐH Y Dược TP. HCM tuyển dụng giảng viên, như sau: ...
  location
  Date
  11/04/2024
 24. chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/04/2024
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 60 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/04/2024
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 165 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/04/2024
 27. TT Văn hóa -Thể thao và Truyền thông huyện Hóc Môn, TP. HCM tuyển dụng viên chức năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  04/04/2024
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/04/2024
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/04/2024
 30. Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM tuyển dụng người lao động làm chuyên môn, nghiệp vụ năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  02/04/2024