Thành phố Hồ Chí Minh

 1. Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp - Bộ Công thương tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  04/10/2022
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 146 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/10/2022
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 183 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/10/2022
 4. Bảo tàng Tôn Đức Thắng, TP. HCM tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  04/10/2022
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/10/2022
 6. Trường Tiểu học Bùi Thanh Khiết, Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2022 (đợt 2), như sau: ...
  location
  Date
  04/10/2022
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/10/2022
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 42 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/10/2022
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/10/2022
 10. Trường Đại học Kiến trúc TP. HCM tuyển dụng nhân viên làm việc tại Trung tâm Đào tạo cơ sở Đà Lạt năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  30/09/2022
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 46 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/09/2022
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/09/2022
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 128 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/09/2022
 14. Sở Y tế TP. HCM thi tuyển chức danh Giám đốc Bệnh viện Mắt năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  30/09/2022
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng; 327 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/09/2022
 16. Bảo tàng Lịch sử TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  29/09/2022
 17. Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ - Thành Đoàn TP. HCM tuyển dụng cán bộ năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  28/09/2022
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/09/2022
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 32 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/09/2022
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 286 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/09/2022
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 78 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/09/2022
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: không giới hạn ...
  location
  Date
  26/09/2022
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/09/2022
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/09/2022
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 105 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/09/2022
 26. Trung tâm Mô phỏng và dự báo Kinh tế – Xã hội – Viện Nghiên cứu phát triển TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  24/09/2022
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/09/2022
 28. Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông cơ sở tại TP. HCM tuyển dụng nhân sự năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  24/09/2022
 29. Sở Giáo dục Và Đào tạo TP. HCM tuyển dụng chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  24/09/2022
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/09/2022