Thành phố Hồ Chí Minh

 1. Số lượng tuyển dụng: 28 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/08/2020
 2. Bảo tàng Tôn Đức Thắng TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  08/08/2020
 3. Trường Tiểu học Lê Minh Xuân 3, Bình Chánh, TP. HCM tuyển dụng viên chức năm học 2020 - 2021 như sau: ...
  location
  Date
  07/08/2020
 4. Số lượng tuyển dụng: 181 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/08/2020
 5. Trường Tiểu học Vĩnh Lộc 2, Bình Chánh, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm học 2020-2021 như sau: ...
  location
  Date
  07/08/2020
 6. Bệnh viện Quận 11, TP.HCM tuyển dụng nhân sự năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  07/08/2020
 7. Số lượng tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/08/2020
 8. Số lượng tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/08/2020
 9. Số chỉ tiêu cần tuyển: 17 người ...
  location
  Date
  06/08/2020
 10. Số lượng tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/08/2020
 11. Trường Tiểu học Phong Phú, Bình Chánh, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm học 2020 – 2021 như sau: ...
  location
  Date
  06/08/2020
 12. Khoa Dược – Trường Đại học Y Dược TP.HCM tuyển dụng giảng viên năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  06/08/2020
 13. Số lượng tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/08/2020
 14. Trường Tiểu học Tân Túc 2, Bình Chánh, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm học 2020 - 2021 như sau: ...
  location
  Date
  05/08/2020
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 giáo viên ...
  location
  Date
  05/08/2020
 16. Nhu cầu tuyển dụng năm học 2020 – 2021 là 46 người. ...
  location
  Date
  05/08/2020
 17. Cơ quan ĐH Quốc Gia TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  05/08/2020
 18. Trường Tiểu học Phạm Văn Hai, Bình Chánh, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm học 2020 – 2021 ...
  location
  Date
  04/08/2020
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/08/2020
 20. Số lượng tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/08/2020
 21. Số lượng tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/08/2020
 22. Số lượng tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/08/2020
 23. Số lượng tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/08/2020
 24. Trường THCS Gò Xoài, Bình Chánh, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm học 2020 – 2021 như sau: ...
  location
  Date
  04/08/2020
 25. Số lượng tuyển dụng: 45 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/08/2020
 26. Số lượng tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/08/2020
 27. Số lượng tuyển dụng: 664 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/08/2020
 28. Số lượng tuyển dụng: 238 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/08/2020
 29. Số lượng tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/07/2020
 30. Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  30/07/2020