Thành phố Hồ Chí Minh

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 135 người ...
  location
  Date
  24/11/2021
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/11/2021
 3. TT dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  23/11/2021
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 50 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/11/2021
 5. Bảo tàng Tôn Đức Thắng, TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  19/11/2021
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 631 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/11/2021
 7. Khoa Y - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng nhân sự năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  18/11/2021
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/11/2021
 9. Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Gia Định, TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng ...
  location
  Date
  16/11/2021
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/11/2021
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 28 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/11/2021
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/11/2021
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/11/2021
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/11/2021
 15. Bệnh viện quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng nhân sự năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  09/11/2021
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 81 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/11/2021
 17. Bảo tàng TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  09/11/2021
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 98 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/11/2021
 19. Thư viện khoa học tổng hợp TP. Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  03/11/2021
 20. Bảo tàng Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng nhân sự năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  03/11/2021
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 05 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/11/2021
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/11/2021
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 32 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/11/2021
 24. Bệnh viện Nguyễn Tri Phương thông báo tuyển dụng tháng 10/2021 như sau: ...
  location
  Date
  01/11/2021
 25. Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  01/11/2021
 26. Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  01/11/2021
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 50 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/10/2021
 28. Trung tâm Bảo tồn di tích và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh thông báo xét tuyển viên chức năm 2021, cụ thể nh ...
  location
  Date
  28/10/2021
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 98 chỉ tiêu ...
 30. TT Quản lý và Phát triển khu đô thị - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng nhân sự năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  25/10/2021