Thành phố Hồ Chí Minh

 1. Trung tâm văn hóa Quận 2, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  29/08/2020
 2. Khoa Khoa học ứng dụng, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM tuyển dụng nhân sự năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  28/08/2020
 3. Số lượng cần tuyển: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/08/2020
 4. Số lượng tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/08/2020
 5. Số lượng tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/08/2020
 6. Trường Tiểu học Trần Nhân Tôn, Bình Chánh, TP. HCM tuyển dụng viên chức năm học 2020-2021 như sau: ...
  location
  Date
  27/08/2020
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/08/2020
 8. Trường Tiểu học Phong Phú, Bình Chánh, TP.HCM thông báo tuyển dụng viên chức năm học 2020 – 2021 như sau: ...
  location
  Date
  27/08/2020
 9. Trường Tiểu học Tân Quý Tây 3, Bình Chánh, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm học 2020 – 2021 như sau: ...
  location
  Date
  27/08/2020
 10. Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, TP.HCM tuyển dụng nhân sự năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  25/08/2020
 11. Trường Tiểu học Hưng Long, Bình Chánh, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm học 2020-2021 như sau: ...
  location
  Date
  25/08/2020
 12. Số lượng tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/08/2020
 13. Trường Mầm non Phong Lan, Bình Chánh, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm học 2020-2021 như sau: ...
  location
  Date
  25/08/2020
 14. Bệnh viện quận Tân Bình, TP.HCM tuyển dụng nhân sự năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  24/08/2020
 15. Bệnh viện Quận 8, TP.HCM tuyển dụng nhân sự năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  24/08/2020
 16. Bệnh viện Trưng Vương TP.HCM tuyển dụng nhân sự năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  24/08/2020
 17. Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới có nhu cầu cần tuyển dụng các vị trí sau: ...
  location
  Date
  24/08/2020
 18. Số lượng tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/08/2020
 19. Số lượng tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/08/2020
 20. Trường Tiểu học Qui Đức, Bình Chánh, TP. HCM tuyển dụng viên chức năm học 2020-2021 như sau: ...
  location
  Date
  22/08/2020
 21. Số lượng tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/08/2020
 22. Cảng vụ đường thủy nội địa TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  21/08/2020
 23. Số lượng tuyển dụng: 12 người. ...
  location
  Date
  21/08/2020
 24. Trường Đại học Sư phạm TP.HCM tuyển dụng Chuyên viên phòng Công nghệ Thông tin năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  21/08/2020
 25. Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM tuyển dụng giáo viên thỉnh giảng năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  20/08/2020
 26. Số lượng tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/08/2020
 27. Số lượng tuyển dụng: 248 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/08/2020
 28. Số lượng tuyển dụng: 54 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/08/2020
 29. Số lượng tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/08/2020
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 124 chỉ tiêu ...