Thành phố Hồ Chí Minh

 1. Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức ...
  location
  Date
  22/06/2024
 2. chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/06/2024
 3. chỉ tiêu tuyển dụng: 154 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/06/2024
 4. Viện Quy hoạch xây dựng TP. HCM tuyển dụng viên chức năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  20/06/2024
 5. Trung tâm GDNN-GDTX huyện Nhà Bè, TP. HCM tuyển dụng giáo viên thỉnh giảng năm học 2024-2025, như sau: ...
  location
  Date
  20/06/2024
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 337 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/06/2024
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/06/2024
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/06/2024
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 32 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/06/2024
 10. Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8, TP. HCM tuyển viên chức năm 2024, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  19/06/2024
 11. Cơ quan ĐHQG-HCM tuyển dụng Chuyên viên năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  19/06/2024
 12. Bệnh viện Từ Dũ, TP. HCM tuyển dụng nhân sự hợp đồng lao động năm 2024 ...
  location
  Date
  18/06/2024
 13. Bệnh viện Nhân dân Gia Định, TP. HCM tuyển dụng nhân sự năm 2024 ...
  location
  Date
  18/06/2024
 14. Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh tuyển dụng nhân sự ...
  location
  Date
  14/06/2024
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/06/2024
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/06/2024
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 348 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/06/2024
 19. Khoa Khoa học Cơ bản - Đại học Y Dược TP. HCM tuyển dụng Giảng viên ...
  location
  Date
  12/06/2024
 20. Sở Y tế TP. HCM thông báo tuyển dụng công chức năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  11/06/2024
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/06/2024
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 75 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/06/2024
 23. Trường THPT Lê Quý Đôn, TP. HCM tuyển dụng viên chức năm học 2024-2025, như sau: ...
  location
  Date
  10/06/2024
 24. chỉ tiêu tuyển dụng: 176 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/06/2024
 25. TT Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao TP. HCM tuyển dụng viên chức đợt 6 năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  07/06/2024
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 48 chỉ tiêu ...
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 39 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/06/2024
 28. Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM tuyển dụng Giảng viên Khoa Điện tử-Viễn thông ...
  location
  Date
  06/06/2024
 29. Trung tâm GDNN-GDTX Quận 8, TP. HCM tuyển dụng viên chức năm học 2024-2025, như sau: ...
  location
  Date
  03/06/2024
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/06/2024