Trà Vinh

 1. Trung tâm Khuyến nông tỉnh Trà Vinh tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  02/11/2023
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/11/2023
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/11/2023
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 52 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/10/2023
 5. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tỉnh Trà Vinh tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  14/10/2023
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 49 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/10/2023
 7. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Trà Vinh tuyển dụng nhân sự đợt 2 năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  09/10/2023
 8. Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Trà Vinh tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  03/10/2023
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/10/2023
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/09/2023
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 129 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/09/2023
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/09/2023
 13. Hội Đông y - Châm cứu tỉnh Trà Vinh tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  14/09/2023
 14. Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Trà Vinh tuyển dụng nhân viên Cử nhân Xét nghiệm, như sau: ...
  location
  Date
  05/09/2023
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/08/2023
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 49 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/08/2023
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 133 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/08/2023
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 47 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/08/2023
 19. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  27/07/2023
 20. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Trà Vinh tuyển dụng nhân sự năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  22/07/2023
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/06/2023
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/06/2023
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 79 chỉ tiêu ...
 24. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  15/05/2023
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/03/2023
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 53 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/03/2023
 27. UBND TP. Trà Vinh gia hạn thời gian nhận Phiếu ĐKDT viên chức đợt 2 năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  11/02/2023
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/02/2023
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 74 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/12/2022
 30. UBND huyện Cầu Kè, Trà Vinh tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  17/12/2022
2 / 512345