Trà Vinh

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 55 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/05/2022
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/05/2022
 3. UBND huyện Cầu Ngang, Trà Vinh tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 ...
  location
  Date
  04/05/2022
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 68 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/04/2022
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 52 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/04/2022
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 99 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/04/2022
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 55 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/04/2022
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 126 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/04/2022
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 46 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/04/2022
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/04/2022
 11. Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  29/03/2022
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 96 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/03/2022
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/03/2022
 14. Sở Thông tin và Truyền thông Trà Vinh thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  05/01/2022
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/11/2021
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 75 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/10/2021
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 104 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/10/2021
 18. BQL rừng phòng hộ - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  21/10/2021
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 211 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/10/2021
 20. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Trà Vinh tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  08/10/2021
 21. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh thông báo xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  08/10/2021
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 149 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/10/2021
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 63 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/09/2021
 24. TT Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường - Sở TN&MT tỉnh Trà Vinh tuyển dụng nhân sự năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  22/09/2021
 25. Sở Công thương tỉnh Trà Vinh tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  01/09/2021
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 85 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/09/2021
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 59 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/06/2021
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 56 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/06/2021
 29. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  25/05/2021
 30. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  26/04/2021
2 / 512345