Trà Vinh

 1. Số lượng tuyển dụng: 53 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/08/2020
 2. Số lượng tuyển dụng: 67 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/08/2020
 3. UBND Tx.Duyên Hải, Trà Vinh tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  20/08/2020
 4. Số lượng tuyển dụng: 72 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/08/2020
 5. UBND huyện Cầu Kè, Trà Vinh tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  20/08/2020
 6. UBND TP.Trà Vinh tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  18/08/2020
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 124 chỉ tiêu ...
 8. Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường tỉnh Trà Vinh tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  27/07/2020
 9. Sở Thông tin và Truyền thông Trà Vinh tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  08/07/2020
 10. Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  16/06/2020
 11. Số lượng tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/06/2020
 12. Số lượng tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
 13. Số lượng, đối tượng xét tuyển: 98 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/03/2020
 14. Số lượng tuyển dụng: 90 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/03/2020
 15. Sở Y tế Trà Vinh thông báo thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Trung tâm Y tế năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  14/01/2020
 16. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  03/12/2019
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 giáo viên mầm non ...
  location
  Date
  18/08/2019
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 137 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/08/2019
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 38 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/08/2019
 20. BHXH Việt Nam tuyển dụng các chỉ tiêu lãnh đạo BHXH tỉnh năm 2019 ...
  location
  Date
  20/07/2019
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 115 chỉ tiêu ...
 22. Ngân hàng Chính sách xã hội thông báo tuyển dụng lao động Tin học năm 2019 ...
  location
  Date
  17/07/2019
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 31 giáo viên Mầm non ...
  location
  Date
  11/07/2019
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 48 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/07/2019
 25. Dự án Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Trà Vinh thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  08/07/2019
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 94 chỉ tiêu. ...
  location
  Date
  26/06/2019
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/06/2019
 28. Trường Đại học Trà Vinh tuyển dụng Giảng viên ...
  location
  Date
  11/04/2019
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 48 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/04/2019
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/02/2019
4 / 512345