Lâm Đồng

 1. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lâm Đồng gia hạn thời gian thu hồ sơ tuyển dụng công chức loại C năm 2019-2020 ...
  location
  Date
  28/05/2020
 2. Số lượng tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/05/2020
 3. Số lượng tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/05/2020
 4. Số lượng tuyển dụng: 231 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/05/2020
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 91 chỉ tiêu ...
 6. Viện Nghiên cứu hạt nhân tuyển dụng viên chức năm 2020 ...
  location
  Date
  07/05/2020
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/05/2020
 8. Số lượng tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
 9. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng viên chức: 35 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/04/2020
 10. Số lượng tuyển dụng: 46 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/04/2020
 11. Số lượng tuyển dụng: 83 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/03/2020
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/03/2020
 13. Số lượng tuyển dụng: 119 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/03/2020
 14. Văn phòng B - Nhà khách Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thi tuyển Phó Giám đốc Nhà khách tại Đà Lạt năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  10/02/2020
 15. Số lượng tuyển dụng: 103 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/01/2020
 16. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  22/11/2019
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 115 chỉ tiêu ...
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 65 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/06/2019
 19. Cảng vụ hàng không miền Nam tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/04/2019
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 150 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/01/2019
 22. Tổng chỉ tiêu cần tuyển dụng: 147 viên chức ...
  location
  Date
  14/12/2018
 23. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng tuyển dụng công chức bổ sung năm 2018 ...
  location
  Date
  21/11/2018
 24. Nhu cầu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/10/2018
 25. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  22/10/2018
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
 27. Trường đại học Đà Lạt tuyển dụng nhân sự, cụ thể như sau (Bấm vào hình để xem cỡ lớn): Nguồn tin: dlu.edu.vn ...
  location
  Date
  02/10/2018
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 115 người ...
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 255 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/09/2018
3 / 41234