Lâm Đồng

 1. Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh tuyển dụng nhân sự năm 2018 ...
 2. Trường Cao Đẳng Nghề Đà Lạt tuyển dụng năm học 2018 - 2019 ...
  location
  Date
  23/08/2018
 3. Tổng chỉ tiêu xét tuyển là 114 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/08/2018
 4. Tổng nhu cầu tuyển dụng 250 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/07/2018
 5. UBND tỉnh Lâm Đồng tuyển dụng chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Sở và tương đương năm 2018 ...
  location
  Date
  29/06/2018
 6. Sở Nội vụ Lâm Đồng tuyển dụng viên chức theo hình thức xét tuyển năm 2018 như sau: Nguồn tin: w3.lamdong.gov.vn ...
  location
  Date
  08/06/2018
 7. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng là 120 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/05/2018
 8. Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  19/05/2018
 9. Cục Quản lý đường bộ IV có nhu cầu tiếp nhận 24 công chức như sau: ...
 10. Nguồn tin: caodangytelamdong.edu.vn ...
  location
  Date
  13/11/2017
 11. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng tuyển dụng công chức năm 2017 với số lượng là 06 biên chế làm nghiệp vụ. ...
  location
  Date
  13/10/2017
 12. Nhu cầu tuyển dụng: 207 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/09/2017
 13. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/09/2017
 14. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 270 chỉ tiêu ...
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 27 chỉ tiêu, ...
  location
  Date
  03/07/2017
 17. Công ty Phát triển hạ tầng Khu Công nghiệp Lộc Sơn thông báo tổ chức xét tuyển dụng viên chức theo hình thức xét tuyển đặc cách năm 2017 như ...
  location
  Date
  15/06/2017
 18. Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng thông báo về việc Tuyển dụng viên chức theo hình thức xét tuyển đặc cách năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  27/05/2017
 19. Trường Cao Đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc có nhu cầu tuyển dụng viên chức công tác tại trường với các vị trí như sau: ...
  location
  Date
  26/05/2017
 20. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 151 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/05/2017
 21. Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng tuyển dụng viên chức năm 2017 ...
  location
  Date
  03/05/2017
 22. Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Lâm Đồng tuyển dụng viên chức theo hình thức xét tuyển đặc cách năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  28/03/2017
 23. Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Lâm Đồng tuyển dụng viên chức theo hình thức xét tuyển năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  28/03/2017
 24. Ban Quản lý bảo trì đường bộ tỉnh Lâm Đồng tuyển dụng nhân sự như sau: ...
  location
  Date
  18/03/2017
4 / 41234