Quảng Trị

 1. Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Quảng Trị thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  24/09/2020
 2. Đoạn Quản lý đường thủy nội địa Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  16/09/2020
 3. Số lượng tuyển dụng: 41 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/09/2020
 4. Số lượng tuyển dụng: 69 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/09/2020
 5. Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị tuyển dụng nhân sự năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  27/08/2020
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 124 chỉ tiêu ...
 7. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  07/08/2020
 8. Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  28/07/2020
 9. Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị thông báo tuyển dụng năm 2020, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  01/07/2020
 10. Số lượng tuyển dụng: 28 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/06/2020
 11. Số lượng tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/06/2020
 12. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  16/06/2020
 13. Trung tâm quản lý cửa khẩu tỉnh Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  16/06/2020
 14. UBND huyện Cam Lộ, Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  10/06/2020
 15. Số lượng cần tuyển: 28 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/06/2020
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 61 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/06/2020
 17. UBND TP.Đông Hà, Quảng Trị xét tuyển viên chức hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp như sau: ...
  location
  Date
  04/06/2020
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/06/2020
 19. Số lượng tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
 20. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị tuyển dụng người làm việc năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  25/05/2020
 21. Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Trị tuyển dụng viên chức Nhà khách Tỉnh ủy năm 2020 ...
  location
  Date
  06/05/2020
 22. Tổng số chỉ tiêu thi tuyển: 55 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/04/2020
 23. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Quảng Trị thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  27/04/2020
 24. UBND TX.Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  27/04/2020
 25. Bệnh viên đa khoa khu vực Triệu Hải, Quảng Trị tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  27/04/2020
 26. UBND TP.Đông Hà, Quảng Trị xét tuyển giáo viên năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  21/04/2020
 27. Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp thuộc Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  20/04/2020
 28. Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2020 (đợt 1) như sau: ...
  location
  Date
  16/04/2020
 29. Số lượng tuyển dụng: 16 người ...
  location
  Date
  16/04/2020
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/04/2020
5 / 6123456