Bình Dương

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 44 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/06/2021
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 72 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/06/2021
 3. Thanh tra tỉnh Bình Dương tuyển dụng Chánh VP và Phó Chánh VP thanh tra tỉnh năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  19/05/2021
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 176 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/05/2021
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 56 chỉ tiêu ...
 6. TT Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh Bình Dương tuyển dụng nhân sự năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  25/03/2021
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
 8. Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  05/02/2021
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 135 chỉ tiêu ...
 10. UBND tỉnh Bình Dương tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế và sự nghiệp khác năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  02/11/2020
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/10/2020
 12. Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương tuyển dụng lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc Sở Xây dựng năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  23/10/2020
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/10/2020
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/10/2020
 15. Số lượng tuyển dụng: 28 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/09/2020
 16. UBND TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương thi tuyển chức danh Trưởng phòng Nội vụ thành phố, Phó Giám đốc Trung tâm VHTTTT như sau: ...
  location
  Date
  17/09/2020
 17. UBND huyện Phú Giáo, Bình Dương tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  11/09/2020
 18. Phòng Giáo dục và Đào tạo Tx.Bến Cát, Bình Dương tuyển dụng hợp đồng giáo viên, nhân viên năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  31/08/2020
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 124 chỉ tiêu ...
 20. Số lượng tuyển dụng: 86 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/07/2020
 21. Số lượng tuyển dụng: 47 người ...
 22. UBND tỉnh Bình Dương thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  03/07/2020
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 53 chỉ tiêu ...
 24. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương gia hạn thời gian nhận phiếu dự tuyển viên chức năm học 2020 – 2021 như sau: ...
  location
  Date
  23/06/2020
 25. Số lượng chỉ tiêu: 68 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/06/2020
 26. Số lượng tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
 27. Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo Kế hoạch Thi tuyển chức danh cấp trưởng đơn vị thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương như sau ...
  location
  Date
  05/05/2020
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 1042 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/05/2020
 29. Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương xét tuyển công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  17/04/2020
 30. Trung tâm GDNN-GDTX huyện Phú Giáo, Bình Dương thi tuyển chức danh Phó Giám Đốc năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  10/04/2020
5 / 6123456