Bình Dương

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 546 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/05/2019
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 viên chức ...
  location
  Date
  24/04/2019
 3. UBND tỉnh Bình Dương tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  22/04/2019
 4. Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  10/04/2019
 5. Văn phòng HĐND - UBND thị xã Tân Uyên, Bình Dương tuyển dụng nhân viên ...
  location
  Date
  02/03/2019
 6. Nguồn tin: http://btv.org.vn ...
  location
  Date
  21/02/2019
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 115 người ...
 9. UBND tỉnh Bình Dương thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể Thao và Du lịch và Sở Xây dựng ...
  location
  Date
  31/08/2018
 10. Nguồn tin: vsvc.edu.vn ...
  location
  Date
  27/08/2018
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 78 công chức ...
 12. UBND TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương tuyển dụng Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo như sau: 1. Vị trí tuyển dụng: – Số lượng: 01 vị trí ...
  location
  Date
  05/06/2018
 13. Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Bình Dương thông báo tuyển dụng như sau: ***NHÂN VIÊN KIỂM ĐỊNH AN TOÀN BỨC XẠ: Mô tả côn ...
  location
  Date
  18/05/2018
 14. Cục Quản lý đường bộ IV có nhu cầu tiếp nhận 24 công chức như sau: ...
 15. Trường Đại học Việt Đức thông báo tuyển dụng, cụ thể như sau: Vị trí hành chính: Vị trí Học vụ:   Nguồn tin: vgu.edu.vn ...
  location
  Date
  09/03/2018
 16. Tổng số chỉ tiêu cần tuyển dụng: 32 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/02/2018
 17. Văn phòng HĐND - UBND thị xã Tân Uyên, Bình Dương tuyển dụng nhân viên hợp đồng, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  01/02/2018
 18. UBND huyện Phú Giáo, Bình Dương tuyển dụng chức danh Chánh Thanh tra, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện như sau: ...
  location
  Date
  24/01/2018
 19. UBND thị xã Tân Uyên, Bình Dương thông báo tuyển dụng chức danh Chánh Văn phòng HĐND-UBND thị xã Tân Uyên như sau: ...
  location
  Date
  28/12/2017
 20. Ban Quản lý Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương tuyển dụng ...
  location
  Date
  20/11/2017
 21. Trung tâm Bảo trợ xã hội Chánh Phú Hòa, tỉnh Bình Dương thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  15/11/2017
 22. Nguồn tin: tanuyen.binhduong.gov.vn ...
  location
  Date
  13/11/2017
 23. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương tuyển dụng công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  03/11/2017
 24. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 245 chỉ tiêu ...
 25. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 60 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/08/2017
 26. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 68 chỉ tiêu ...
 27. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/08/2017
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 viên chức ...
  location
  Date
  23/08/2017
 29. Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An, Bình Dương tuyển dụng Nhân viên Y tế học đường như sau: ...
  location
  Date
  07/08/2017
 30. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/07/2017
5 / 6123456