Bình Dương

 1. UBND TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương tuyển dụng chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã, như sau: ...
  location
  Date
  03/07/2023
 2. chỉ tiêu tuyển dụng: 190 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/06/2023
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 232 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/06/2023
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/06/2023
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 347 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/06/2023
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 85 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/06/2023
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 122 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/06/2023
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 160 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/05/2023
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 79 chỉ tiêu ...
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/05/2023
 11. Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương điều chỉnh, bổ sung nhu cầu tuyển dụng nhân sự năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  11/05/2023
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/04/2023
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 263 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/04/2023
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 83 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/04/2023
 15. Sở Tài chính tỉnh Bình Dương tuyển dụng công chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  30/03/2023
 16. UBND phường Định Hòa, Thủ Dầu Một, Bình Dương tuyển dụng người hoạt động không chuyên trách năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  13/03/2023
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
 18. UBND TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  16/02/2023
 19. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bình Dương tuyển dụng công chức loại D năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  06/01/2023
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/11/2022
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 102 chỉ tiêu ...
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 32 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/10/2022
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 32 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/10/2022
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/08/2022
 25. UBND huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  18/08/2022
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 63 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/08/2022
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 95 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/08/2022
 28. Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương điều chỉnh, bổ sung nhu cầu tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế và sự nghiệp khác năm 2022, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  06/08/2022
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 42 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/08/2022
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 177 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/08/2022
2 / 512345