Bình Dương

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 63 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/08/2022
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 95 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/08/2022
 3. Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương điều chỉnh, bổ sung nhu cầu tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế và sự nghiệp khác năm 2022, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  06/08/2022
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 42 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/08/2022
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 177 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/08/2022
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 141 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/08/2022
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 1230 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/08/2022
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 255 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/07/2022
 9. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Bình Dương tuyển dụng công chức loại D năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  15/07/2022
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 155 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/06/2022
 11. UBND tỉnh Bình Dương thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  20/05/2022
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 61 chỉ tiêu ...
 13. Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN tỉnh Bình Dương tuyển dụng nhân sự năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  30/03/2022
 14. UBND huyện Bàu Bàng tỉnh Bình Dương tuyển dụng chức danh Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị năm 2022 như sau: ...
  location
  Date
  03/03/2022
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 33 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/02/2022
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 48 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/01/2022
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/12/2021
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/12/2021
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 36 chỉ tiêu ...
 20. UBND huyện Bàu Bàng, Bình Dương tổ chức thi tuyển chức danh Trưởng phòng Y tế huyện năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  18/11/2021
 21. UBND tỉnh Bình Dương thông báo điều chỉnh, bổ sung nhu cầu thi tuyển công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  15/10/2021
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 57 chỉ tiêu ...
 23. ​Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương thông báo thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ như sau: ...
  location
  Date
  12/10/2021
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 493 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/08/2021
 25. UBND tỉnh Bình Dương bổ sung nhu cầu tuyển dụng công chức tỉnh năm 2021 (lần 4) như sau: ...
  location
  Date
  16/08/2021
 26. UBND huyện Phú Giáo, Bình Dương tuyển dụng Trưởng phòng Nội vụ ...
  location
  Date
  30/07/2021
 27. Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương thông báo bổ sung nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  20/07/2021
 28. ​BTC Tỉnh ủy Bình Dương điều chỉnh, bổ sung nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  13/07/2021
 29. UBND tỉnh Bình Dương điều chỉnh, bổ sung nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  01/07/2021
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/06/2021
2 / 6123456