Bình Dương

 1. UBND tỉnh Bình Dương thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  03/07/2020
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 53 chỉ tiêu ...
 3. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương gia hạn thời gian nhận phiếu dự tuyển viên chức năm học 2020 – 2021 như sau: ...
  location
  Date
  23/06/2020
 4. Số lượng chỉ tiêu: 68 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/06/2020
 5. Số lượng tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
 6. Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo Kế hoạch Thi tuyển chức danh cấp trưởng đơn vị thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương như sau ...
  location
  Date
  05/05/2020
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 1042 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/05/2020
 8. Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương xét tuyển công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  17/04/2020
 9. Trung tâm GDNN-GDTX huyện Phú Giáo, Bình Dương thi tuyển chức danh Phó Giám Đốc năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  10/04/2020
 10. Số lượng tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/03/2020
 11. UBND tỉnh Bình Dương thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tỉnh năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  26/03/2020
 12. Trung tâm ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương tuyển dụng nhân sự năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  22/02/2020
 13. Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương tuyển dụng năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  03/02/2020
 14. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bình Dương kéo dài thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng công chức loại D năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  03/02/2020
 15. Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương thông báo tổ chức thi tuyển chức danh Phó Chánh Thanh tra tỉnh Bình Dương như sau: ...
  location
  Date
  09/01/2020
 16. Số lượng tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/01/2020
 17. UBND tỉnh Bình Dương tuyển dụng chức danh PGĐ Sở Công Thương tỉnh Bình Dương như sau:  ...
  location
  Date
  06/01/2020
 18. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bình Dương tuyển dụng công chức loại D năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  30/12/2019
 19. Số lượng tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/11/2019
 20. Số lượng tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/10/2019
 21. số lượng tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/10/2019
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/10/2019
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 56 chỉ tiêu ...
 24. UBND tỉnh Bình Dương tổ chức thi tuyển viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  12/10/2019
 25. UBND Bình Dương tuyển dụng công chức, viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  04/10/2019
 26. UBND tỉnh Bình Dương tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  03/10/2019
 27. Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bình Dương thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  13/09/2019
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 434 chỉ tiêu ...
 29. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương gia hạn thời gian nộp hồ sơ thi tuyển các chức danh lãnh đạo quản lý cấp phòng năm 2019 ...
  location
  Date
  08/06/2019
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 110 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/05/2019
4 / 6123456