Phú Thọ

 1. UBND huyện Thanh Sơn, Phú Thọ tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  15/08/2022
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/08/2022
 3. Ban Quản lý các Khu công nghiệp Phú Thọ tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  11/08/2022
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 32 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/08/2022
 5. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Phú Thọ tuyển dụng Công chức loại D năm 2022 ...
  location
  Date
  14/05/2022
 6. UBND huyện Thanh Thủy, Phú Thọ tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự xã Sơn Thủy năm 2022 ...
  location
  Date
  12/05/2022
 7. UBND huyện Thanh Thủy, Phú Thọ tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022 ...
  location
  Date
  12/05/2022
 8. UBND huyện Yên Lập, Phú Thọ tuyển dụng Chỉ huy trưởng Quân sự xã Hưng Long năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  26/03/2022
 9. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Phú Thọ tuyển dụng công chức loại D năm 2022, như sau:  ...
  location
  Date
  23/03/2022
 10. Ban Quản lý các KCN Phú Thọ tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  18/03/2022
 11. UBND huyện Cẩm Khê, Phú Thọ ban hành Kế hoạch tuyển dụng Chỉ huy trưởng QS cấp xã năm 2022 như sau: ...
  location
  Date
  19/01/2022
 12. UBND huyện Phù Ninh, Phú Thọ tuyển dụng CHT Quân sự cấp xã năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  25/12/2021
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 53 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/10/2021
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 33 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/10/2021
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/10/2021
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/10/2021
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 49 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/10/2021
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/10/2021
 19. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 41 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/10/2021
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 52 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/10/2021
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 44 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/10/2021
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 54 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/10/2021
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 111 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/09/2021
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/09/2021
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/09/2021
 26. Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  10/09/2021
 27. Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ về việc tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  09/09/2021
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 150 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/08/2021
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/08/2021
 30. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ thông báo tuyển dụng viên chức theo chỉ tiêu giường bệnh xã hội hóa năm 2021 với những nội dung sau: 1. Số l ...
  location
  Date
  15/08/2021
2 / 41234