Phú Thọ

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 119 công chức ...
 2. UBND thành phố Việt Trì, Phú Thọ tuyển dụng Trưởng Công an và Chỉ huy Trưởng quân sự năm 2019 ...
  location
  Date
  13/11/2019
 3. UBND huyện Phù Ninh, Phú Thọ tuyển dụng trưởng công an cấp xã năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  31/10/2019
 4. Số lượng tuyển dụng: 20 người ...
  location
  Date
  28/10/2019
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/10/2019
 6. Số lượng tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/10/2019
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/09/2019
 8. UBND huyện Hạ Hòa, Phú Thọ tuyển viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  26/09/2019
 9. Số lượng tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/09/2019
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/09/2019
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/09/2019
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 69 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/09/2019
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/09/2019
 14. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 31 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/09/2019
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/09/2019
 16. UBND huyện Cẩm Khê, Phú Thọ tuyển dụng giáo viên năm 2019 ...
  location
  Date
  05/09/2019
 17. UBND huyện Hạ Hòa, Phú Thọ tuyển dụng giáo viên năm 2019 ...
  location
  Date
  05/09/2019
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 45 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/09/2019
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 51 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/09/2019
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 37 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/09/2019
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 50 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/09/2019
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 37 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/08/2019
 23. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  30/08/2019
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/08/2019
 25. Cục Tần số vô tuyến điện gia hạn thời gian tuyển dụng công chức năm 2019 ...
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/07/2019
 27. Ngân hàng Chính sách xã hội tuyển dụng lao động năm 2019 ...
 28. Cục tần số vô tuyến điện tuyển dụng công chức năm 2019 ...
 29. Báo Giáo dục và Thời đại tuyển dụng nhân sự ...
  location
  Date
  06/03/2019
 30. Số lượng người cần tuyển: 56 người ...
  location
  Date
  21/02/2019
2 / 3123