Phú Thọ

 1. UBND huyện Thanh Sơn, Phú Thọ tuyển dụng Chỉ huy trưởng QS cấp xã năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  11/01/2021
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/12/2020
 3. UBND huyện Thanh Ba, Phú Thọ tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  04/12/2020
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 26 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/11/2020
 5. Bệnh viện Sản - Nhi Phú Thọ tuyển dụng nhân sự năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  16/11/2020
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 56 chỉ tiêu ...
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 350 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/10/2020
 8. UBND huyện Hạ Hòa, Phú Thọ tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  10/08/2020
 9. UBND huyện Đoan Hùng, Phú Thọ tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  06/08/2020
 10. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  03/08/2020
 11. Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, Phú Thọ tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  24/07/2020
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/06/2020
 13. Tổng số chỉ tiêu cần tuyển dụng: 42 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/06/2020
 14. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 31 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/06/2020
 15. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/06/2020
 16. Số lượng tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/06/2020
 17. Số lượng tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/06/2020
 18. Số lượng tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/06/2020
 19. Số lượng tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/06/2020
 20. Tổng số tuyển dụng: 41 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/06/2020
 21. UBND huyện Cẩm Khê, Phú Thọ thông báo xét tuyển viên chức Ban Quản lý các công trình công cộng huyện Cẩm Khê năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  12/05/2020
 22. UBND TX. Phú Thọ, Phú Thọ tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  24/04/2020
 23. Thành ủy Việt Trì. Phú Thọ thông báo thi tuyển công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  04/04/2020
 24. Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba, Phú Thọ tuyển dụng bác sĩ đa khoa năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  25/03/2020
 25. Trường Cao đẳng Công Thương Phú Thọ tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  24/02/2020
 26. Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  19/02/2020
 27. UBND huyện Cẩm Khê, Phú Thọ tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  18/02/2020
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 119 công chức ...
 29. UBND thành phố Việt Trì, Phú Thọ tuyển dụng Trưởng Công an và Chỉ huy Trưởng quân sự năm 2019 ...
  location
  Date
  13/11/2019
 30. UBND huyện Phù Ninh, Phú Thọ tuyển dụng trưởng công an cấp xã năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  31/10/2019
3 / 512345