Phú Thọ

 1. VKSND tỉnh Phú Thọ bổ sung đối tượng tuyển dụng công chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  28/11/2018
 2. Trường Đại học Hùng Vương tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  13/11/2018
 3. Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  30/10/2018
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng : 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/10/2018
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 42 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/10/2018
 6. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  12/10/2018
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 45 người ...
  location
  Date
  21/08/2018
 10. Tổng số: 50 chỉ tiêu biên chế cần tuyển chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non Hạng II, Hạng III, Hạng IV. ...
  location
  Date
  04/01/2018
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 50 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/12/2017
 12. UBND TP.Việt Trì, Phú Thọ tuyển dụng Chỉ huy Trưởng quân sự cấp xã năm 2017 ...
  location
  Date
  04/12/2017
 13. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 81 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/11/2017
 14. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ tuyển dụng công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  20/10/2017
 15. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 245 chỉ tiêu ...
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/08/2017
 17. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 32 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/08/2017
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 26 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/08/2017
 19. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/07/2017
3 / 3123