Phú Thọ

 1. Liên minh HTX tỉnh Phú Thọ thông báo về việc xét tuyển dụng viên chức năm 2021, như sau: ...
  location
  Date
  12/08/2021
 2. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Phú Thọ tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  11/08/2021
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 104 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/08/2021
 4. UBND huyện Phù Ninh, Phú Thọ tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  12/07/2021
 5. Số lượng tuyển dụng:  87 viên chức vào 67 vị trí việc làm ...
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 42 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/01/2021
 7. UBND huyện Thanh Sơn, Phú Thọ tuyển dụng Chỉ huy trưởng QS cấp xã năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  11/01/2021
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/12/2020
 9. UBND huyện Thanh Ba, Phú Thọ tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  04/12/2020
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 26 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/11/2020
 11. Bệnh viện Sản - Nhi Phú Thọ tuyển dụng nhân sự năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  16/11/2020
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 56 chỉ tiêu ...
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 350 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/10/2020
 14. UBND huyện Hạ Hòa, Phú Thọ tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  10/08/2020
 15. UBND huyện Đoan Hùng, Phú Thọ tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  06/08/2020
 16. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  03/08/2020
 17. Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, Phú Thọ tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  24/07/2020
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/06/2020
 19. Tổng số chỉ tiêu cần tuyển dụng: 42 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/06/2020
 20. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 31 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/06/2020
 21. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/06/2020
 22. Số lượng tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/06/2020
 23. Số lượng tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/06/2020
 24. Số lượng tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/06/2020
 25. Số lượng tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/06/2020
 26. Tổng số tuyển dụng: 41 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/06/2020
 27. UBND huyện Cẩm Khê, Phú Thọ thông báo xét tuyển viên chức Ban Quản lý các công trình công cộng huyện Cẩm Khê năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  12/05/2020
 28. UBND TX. Phú Thọ, Phú Thọ tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  24/04/2020
 29. Thành ủy Việt Trì. Phú Thọ thông báo thi tuyển công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  04/04/2020
 30. Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba, Phú Thọ tuyển dụng bác sĩ đa khoa năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  25/03/2020
3 / 41234