Phú Thọ

 1. Số lượng tuyển dụng: 20 người ...
  location
  Date
  28/10/2019
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/10/2019
 3. Số lượng tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/10/2019
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/09/2019
 5. UBND huyện Hạ Hòa, Phú Thọ tuyển viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  26/09/2019
 6. Số lượng tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/09/2019
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/09/2019
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/09/2019
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 69 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/09/2019
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/09/2019
 11. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 31 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/09/2019
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/09/2019
 13. UBND huyện Cẩm Khê, Phú Thọ tuyển dụng giáo viên năm 2019 ...
  location
  Date
  05/09/2019
 14. UBND huyện Hạ Hòa, Phú Thọ tuyển dụng giáo viên năm 2019 ...
  location
  Date
  05/09/2019
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 45 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/09/2019
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 51 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/09/2019
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 37 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/09/2019
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 50 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/09/2019
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 37 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/08/2019
 20. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  30/08/2019
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/08/2019
 22. Cục Tần số vô tuyến điện gia hạn thời gian tuyển dụng công chức năm 2019 ...
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/07/2019
 24. Ngân hàng Chính sách xã hội tuyển dụng lao động năm 2019 ...
 25. Cục tần số vô tuyến điện tuyển dụng công chức năm 2019 ...
 26. Báo Giáo dục và Thời đại tuyển dụng nhân sự ...
  location
  Date
  06/03/2019
 27. Số lượng người cần tuyển: 56 người ...
  location
  Date
  21/02/2019
 28. VKSND tỉnh Phú Thọ bổ sung đối tượng tuyển dụng công chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  28/11/2018
 29. Trường Đại học Hùng Vương tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  13/11/2018
 30. Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  30/10/2018
4 / 512345