Tuyên Quang

 1. Thanh tra tỉnh Tuyên Quang thông báo tiếp nhận công chức năm 2019 ...
  location
  Date
  21/05/2019
 2. UBND huyện Yên Sơn, ,Tuyên Quang thông báo tiếp nhận viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  16/05/2019
 3. UBND huyện Hàm Yên, Tuyên Quang tiếp nhận viên chức giáo dục năm 2018 ...
  location
  Date
  25/04/2019
 4. UBND thành phố Tuyên Quang tiếp nhận công chức, viên chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  24/04/2019
 5. Ngân hàng Chính sách xã hội tuyển dụng lao động năm 2019 ...
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/03/2019
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 87 chỉ tiêu. ...
  location
  Date
  22/03/2019
 8. Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang thông báo tiếp nhận công chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  20/03/2019
 9. Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức ...
  location
  Date
  20/03/2019
 10. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Tuyên Quang thông báo tiếp nhận công chức năm 2019 ...
  location
  Date
  13/03/2019
 11. Báo Giáo dục và Thời đại tuyển dụng nhân sự ...
  location
  Date
  06/03/2019
 12. UBND huyện Chiêm Hoá, Tuyên Quang thông báo tiếp nhận viên chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  19/12/2018
 13. Trường Đại học Tân Trào, Tuyên Quang thông báo tiếp nhận viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  12/11/2018
 14. Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Tuyên Quang thông báo tiếp nhận công chức, viên chức như sau: ...
  location
  Date
  08/11/2018
 15. Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Tuyên Quang thông báo tiếp nhận công chức như sau: ...
  location
  Date
  24/10/2018
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 78 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/10/2018
 17. UBND huyện Yên Sơn, Tuyên Quang tuyển dụng viên chức ...
  location
  Date
  05/10/2018
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 94 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/10/2018
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 80 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/10/2018
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 92 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/10/2018
 21. UBND tỉnh Tuyên Quang thông báo Kế hoạch tuyển dụng bổ sung viên chức năm 2017 đối với những đơn vị sự nghiệp công lập ở vùng sâu, vùng xa ...
  location
  Date
  02/10/2018
 22. Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang thông báo tiếp nhận công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  26/09/2018
 23. UBND huyện Hàm Yên, Tuyên Quang thông báo tiếp nhận công chức, viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  24/09/2018
 24. Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang thông báo tiếp nhận công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  31/08/2018
 25. Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  16/08/2018
 26. Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang thông báo tiếp nhận công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  04/08/2018
 27. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  13/07/2018
 28. Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  09/07/2018
 29. UBND huyện Lâm Bình, Tuyên Quang tuyển dụng công chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  27/06/2018
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 97 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/06/2018