Tuyên Quang

 1. Sở Công thương tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng công chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  24/05/2018
 2. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng công chức, viên chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  24/05/2018
 3. Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  22/05/2018
 4. Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  22/05/2018
 5. Trường Đại học Tân Trào, Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  22/05/2018
 6. UBND tỉnh Tuyên Quang thông báo bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng và ngành nghề đào tạo vào Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2017 ...
  location
  Date
  27/02/2018
 7. UBND tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng công chức năm 2017 ...
  location
  Date
  25/12/2017
 8. ...
  location
  Date
  28/09/2017
 9. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 245 chỉ tiêu ...
 10. Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang gia hạn tiếp nhận công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  18/08/2017
 11. Nguồn tin: tuyenquang.gov.vn ...
  location
  Date
  11/08/2017
 12. Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên thông báo tuyển dụng Chỉ huy trưởng Quân sự, Trưởng Công an cấp xã năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  07/08/2017
 13. Văn phòng HĐND tỉnh Tuyên Quang thông báo tiếp nhận công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  02/08/2017
 14. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 31 chỉ tiêu. ...
  location
  Date
  31/07/2017
 15. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  25/07/2017
 16. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  25/07/2017
 17. Số lượng tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/07/2017
 18. Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang thông báo tiếp nhận viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  21/07/2017
 19. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  21/07/2017
 20. UBND huyện Sơn Dương, Tuyên Quang tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  21/07/2017
 21. Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang thông báo tiếp nhận công chức năm 2017 như sa ...
  location
  Date
  19/07/2017
 22. Số lượng viên chức tiếp nhận: 12 giáo viên ...
  location
  Date
  19/07/2017
 23. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tuyên Quang thông báo tiếp nhận công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  14/07/2017
 24. Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang thông báo kế hoạch tiếp nhận công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  10/07/2017
 25. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/07/2017
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 270 chỉ tiêu ...
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 39 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/05/2017
 28. Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng cán bộ, nhân viên như sau: ...
  location
  Date
  21/03/2017
 29. Trường Cao đẳng Nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang thông báo tuyển giáo viên dạy nghề hợp đồng thỉnh giảng như sau: ...
  location
  Date
  13/02/2017
 30. Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang thông báo kế hoạch tiếp nhận viên chức như sau: ...
  location
  Date
  11/01/2017
7 / 71234567