Tuyên Quang

 1. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/07/2017
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 270 chỉ tiêu ...
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 39 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/05/2017
 4. Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng cán bộ, nhân viên như sau: ...
  location
  Date
  21/03/2017
 5. Trường Cao đẳng Nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang thông báo tuyển giáo viên dạy nghề hợp đồng thỉnh giảng như sau: ...
  location
  Date
  13/02/2017
 6. Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang thông báo kế hoạch tiếp nhận viên chức như sau: ...
  location
  Date
  11/01/2017
6 / 6123456