Tuyên Quang

 1. Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang thông báo tiếp nhận công chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  20/03/2019
 2. Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức ...
  location
  Date
  20/03/2019
 3. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Tuyên Quang thông báo tiếp nhận công chức năm 2019 ...
  location
  Date
  13/03/2019
 4. Báo Giáo dục và Thời đại tuyển dụng nhân sự ...
  location
  Date
  06/03/2019
 5. UBND huyện Chiêm Hoá, Tuyên Quang thông báo tiếp nhận viên chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  19/12/2018
 6. Trường Đại học Tân Trào, Tuyên Quang thông báo tiếp nhận viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  12/11/2018
 7. Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Tuyên Quang thông báo tiếp nhận công chức, viên chức như sau: ...
  location
  Date
  08/11/2018
 8. Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Tuyên Quang thông báo tiếp nhận công chức như sau: ...
  location
  Date
  24/10/2018
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 78 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/10/2018
 10. UBND huyện Yên Sơn, Tuyên Quang tuyển dụng viên chức ...
  location
  Date
  05/10/2018
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 94 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/10/2018
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 80 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/10/2018
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 92 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/10/2018
 14. UBND tỉnh Tuyên Quang thông báo Kế hoạch tuyển dụng bổ sung viên chức năm 2017 đối với những đơn vị sự nghiệp công lập ở vùng sâu, vùng xa ...
  location
  Date
  02/10/2018
 15. Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang thông báo tiếp nhận công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  26/09/2018
 16. UBND huyện Hàm Yên, Tuyên Quang thông báo tiếp nhận công chức, viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  24/09/2018
 17. Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang thông báo tiếp nhận công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  31/08/2018
 18. Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  16/08/2018
 19. Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang thông báo tiếp nhận công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  04/08/2018
 20. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  13/07/2018
 21. Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  09/07/2018
 22. UBND huyện Lâm Bình, Tuyên Quang tuyển dụng công chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  27/06/2018
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 97 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/06/2018
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 52 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/06/2018
 25. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tuyên Quang tuyển dụng công chức, viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  04/06/2018
 26. Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng công chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  01/06/2018
 27. Thanh Tra tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng công chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  01/06/2018
 28. Chỉ tiêu tiếp nhận: 61 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/06/2018
 29. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng công chức, viên chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  26/05/2018
 30. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng công chức, viên chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  26/05/2018
6 / 71234567