Tuyên Quang

 1. Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  11/04/2020
 2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang thông báo kế hoạch thi tuyển viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  08/04/2020
 3. UBND tỉnh Tuyên Quang tạm dừng tổ chức tuyển dụng công chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  01/04/2020
 4. Đại học Tân Trào tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  30/03/2020
 5. Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  18/03/2020
 6. UBND huyện Yên Sơn, Tuyên Quang tiếp nhận viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  16/03/2020
 7. Trường Đại học Tân Trào, Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  10/03/2020
 8. Ban Điều phối các dự án vốn nước ngoài (PCU) tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng lao động năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  10/03/2020
 9. Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  27/02/2020
 10. Huyện ủy Hàm Yên, Tuyên Quang tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  25/02/2020
 11. Ban QLDAĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  19/02/2020
 12. Số lượng tuyển dụng đặc cách: 322 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/02/2020
 13. Ban Di dân, tái định cư thuỷ điện Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  13/02/2020
 14. Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận vào làm công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  07/02/2020
 15. Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  21/01/2020
 16. Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận công chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  21/01/2020
 17. Số lượng tuyển dụng: 81 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/01/2020
 18. Số lượng tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/01/2020
 19. Số lượng tuyển dụng: 78 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/01/2020
 20. Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức của đơn vị năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  14/01/2020
 21. UBND tỉnh Tuyên Quang điều chỉnh, bổ sung kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  13/01/2020
 22. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Na Hang tiếp nhận viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  13/01/2020
 23. UBND huyện Na Hang, Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  13/01/2020
 24. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  13/01/2020
 25. UBND huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  09/01/2020
 26. Số lượng tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/12/2019
 27. UBND huyện Na Hang, Tuyên Quang tiếp nhận viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  30/12/2019
 28. Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang thông báo tiếp nhận công chức năm 2019 ...
  location
  Date
  28/12/2019
 29. Sở Nông nghiệp và PTNT Tuyên Quang tuyển dụng và tiếp nhận viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  28/12/2019
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/12/2019