Đồng Nai

 1. Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: I. Vị trí: 1. Bác sĩ các chuyên ngành (Nội, Ngoại, sản, Nhi, Nha, YHCT) 05 ng ...
  location
  Date
  10/04/2018
 2. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 13 người ...
  location
  Date
  29/03/2018
 3. Chi cục Văn thư - Lưu trữ Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  15/03/2018
 4. UBND thị xã Long Khánh, Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  15/03/2018
 5. Bệnh Viện Đa Khoa Thống Nhất Tỉnh Đồng Nai tuyển dụng Bác sỹ có chứng chỉ hành nghề về Ung thư như sau: ...
  location
  Date
  09/02/2018
 6. Cảng vụ Hàng Hải Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2017 (Lần 2) như sau: ...
  location
  Date
  17/01/2018
 7. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 106 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/12/2017
 8. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 98 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/12/2017
 9. Cảng vụ Hàng Hải Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  27/11/2017
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 82 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/11/2017
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 436 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/10/2017
 12. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai tuyển dụng công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  25/10/2017
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 45 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/10/2017
 14. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 32 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/10/2017
 15. Trung tâm Bảo trợ người già, người khuyết tật và người tâm thần tỉnh Đồng Nai tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  18/09/2017
 16. UBND huyện Xuân Lộc, Đồng Nai tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2017-2018 như sau: ...
  location
  Date
  12/09/2017
 17. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Đồng Nai tuyển dụng bổ sung năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  11/09/2017
 18. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 130 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/09/2017
 19. Trung tâm Hội nghị và Tổ chức Sự kiện thông báo về việc xét tuyển viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  11/09/2017
 20. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/08/2017