Hòa Bình

 1. Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Quỹ bảo vệ và phát triển rừng năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  24/12/2018
 2. VKSND tỉnh Hòa Bình bổ sung thông tin tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  28/11/2018
 3. Tổng chỉ tiêu thi tuyển công chức toàn tỉnh là 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/11/2018
 4. Tổng chỉ tiêu xét tuyển viên chức sự nghiệp khác của tỉnh năm 2017 là 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/11/2018
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 94 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/10/2018
 6. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình tuyển dụng công chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  18/10/2018
 7. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng là 51 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/10/2018
 8. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hòa Bình tuyển dụng Giám đốc Cơ sở cai nghiện ma túy số II ...
  location
  Date
  27/08/2018
 9. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 55 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/11/2017
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 65 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/10/2017
 11. Nhà khách tỉnh Hòa Bình xét tuyển 14 chỉ tiêu lao động bao gồm ...
  location
  Date
  29/09/2017
 12. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 270 chỉ tiêu ...
 14. Sở Y tế Hòa Bình thông báo xét tuyển hợp đồng lao động vào các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế như sau: ...
  location
  Date
  14/01/2017
2 / 212