Bình Phước

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 122 chỉ tiêu ...
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/03/2023
 3. Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh Bình Phước tuyển dụng nhân viên năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  20/03/2023
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 87 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/03/2023
 5. Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước tuyển cộng tác viên năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  23/02/2023
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/02/2023
 7. Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước điều chỉnh, bổ sung nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  18/02/2023
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/02/2023
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/01/2023
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 50 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/01/2023
 11. UBND huyện Đồng Phú, Bình Phước tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  08/12/2022
 12. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước tuyển dụng viên chức (đợt 3) năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  07/12/2022
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 75 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/11/2022
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 76 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/11/2022
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/11/2022
 16. UBND thị xã Chơn Thành, Bình Phước tuyển dụng chức danh công chức Chỉ huy trưởng BCHQS phường Minh Long năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  04/11/2022
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 102 chỉ tiêu ...
 18. Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bình Phước tuyển dụng lao động năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  27/10/2022
 19. Trường Chính trị tỉnh Bình Phước tuyển dụng nhân viên năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  24/10/2022
 20. UBND huyện Đồng Phú, Bình Phước tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  13/09/2022
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/09/2022
 22. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bình Phước tuyển dụng lao động năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  05/09/2022
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/08/2022
 24. Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước tuyển dụng nhân sự năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  29/07/2022
 25. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Bình Phước tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  04/07/2022
 26. Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước tuyển dụng viên chức năm 2022 ...
  location
  Date
  25/06/2022
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 67 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/05/2022
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 217 chỉ tiêu ...
 29. Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Phước tuyển dụng viên chức Khu Quản lý và bảo trì đường bộ năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  14/04/2022
 30. TT Bảo trợ xã hội Tân Hiệp, Bình Phước tuyển dụng viên chức năm 2022 như sau: ...
  location
  Date
  16/02/2022
2 / 41234