Bình Phước

 1. Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước thông báo điều chỉnh, bổ sung nhu cầu tuyển dụng công chức tỉnh năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  11/12/2020
 2. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  02/12/2020
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 270 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/12/2020
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/11/2020
 5. UBND thành phố Đồng Xoài, Bình Phước tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  02/11/2020
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/10/2020
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 người ...
  location
  Date
  16/10/2020
 8. Cơ sở CNMT - BTXH Phú Văn, Bình Phước tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  16/10/2020
 9. Trung tâm Bảo trợ Xã hội Bình Đức, Bình Phước tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  14/10/2020
 10. Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Phước tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  23/09/2020
 11. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Phước xét tuyển viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  22/09/2020
 12. UBND Tx.Bình Long, Bình Phước tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  26/08/2020
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 124 chỉ tiêu ...
 14. Số lượng tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 53 chỉ tiêu ...
 16. Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Phước tuyển dụng nhân sự năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  03/06/2020
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/05/2020
 18. UBND huyện Bù Gia Mập, Bình Phước tuyển dụng đặc cách giáo viên năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  06/03/2020
 19. UBND huyện Hớn Quản, Bình Phước tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  06/03/2020
 20. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước thi tuyển Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh năm 2020 như s ...
  location
  Date
  02/03/2020
 21. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Phước tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  21/01/2020
 22. Số lượng tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/11/2019
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/11/2019
 24. Cơ sở cai nghiện ma túy Phú Nghĩa, Bình Phước tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  01/11/2019
 25. Số lượng tuyển dụng: 21 viên chức ...
  location
  Date
  30/10/2019
 26. Cơ sở Cai nghiện Ma túy - Bảo trợ Xã hội Phú Văn, Bình Phước tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  30/10/2019
 27. Trung tâm Bảo trợ Xã hội Tân Hiệp, Bình Phước tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  29/10/2019
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 56 chỉ tiêu ...
 29. UBND huyện Lộc Ninh, Bình Phước tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  03/09/2019
 30. UBND tỉnh Bình Phước thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  03/08/2019
2 / 3123