Bình Phước

 1. TT Bảo trợ xã hội Bình Đức, Bình Phước tuyển viên chức năm 2022 như sau ...
  location
  Date
  16/02/2022
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/01/2022
 3. Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bình Phước tuyển dụng lao động năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  06/01/2022
 4. UBND huyện Chơn Thành, Bình Phước tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  27/12/2021
 5. Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  22/12/2021
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/12/2021
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/12/2021
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 31 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/12/2021
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/12/2021
 10. Cơ sở Cai nghiện ma túy Phú Nghĩa, Bình Phước tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  01/12/2021
 11. Văn phòng Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Phước tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  26/11/2021
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 63 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/11/2021
 13. Chi cục Văn thư - Lưu trữ - Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  27/10/2021
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/10/2021
 15. Trung tâm Trợ giúp pháp lý - Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  01/10/2021
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/08/2021
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/07/2021
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 108 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/06/2021
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/04/2021
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 56 chỉ tiêu ...
 21. TT Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Bình Phước tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  23/03/2021
 22. Cơ sở cai nghiện ma túy Phú Nghĩa, Bình Phước tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  18/12/2020
 23. Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước thông báo điều chỉnh, bổ sung nhu cầu tuyển dụng công chức tỉnh năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  11/12/2020
 24. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  02/12/2020
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 270 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/12/2020
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/11/2020
 27. UBND thành phố Đồng Xoài, Bình Phước tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  02/11/2020
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/10/2020
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 người ...
  location
  Date
  16/10/2020
 30. Cơ sở CNMT - BTXH Phú Văn, Bình Phước tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  16/10/2020
3 / 41234