Bình Phước

 1. Số lượng tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/11/2019
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/11/2019
 3. Cơ sở cai nghiện ma túy Phú Nghĩa, Bình Phước tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  01/11/2019
 4. Số lượng tuyển dụng: 21 viên chức ...
  location
  Date
  30/10/2019
 5. Cơ sở Cai nghiện Ma túy - Bảo trợ Xã hội Phú Văn, Bình Phước tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  30/10/2019
 6. Trung tâm Bảo trợ Xã hội Tân Hiệp, Bình Phước tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  29/10/2019
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 56 chỉ tiêu ...
 8. UBND huyện Lộc Ninh, Bình Phước tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  03/09/2019
 9. UBND tỉnh Bình Phước thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  03/08/2019
 10. UBND huyện Lộc Ninh, Bình Phước tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã năm 2019 ...
  location
  Date
  13/04/2019
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/04/2019
 12. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Phước thông báo tuyển dụng chức danh Phó Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm như sau ...
  location
  Date
  04/03/2019
 13. Căn cứ nhu cầu giảng dạy Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: Vị trí tuyển dụng: Giảng viên Ng ...
  location
  Date
  14/02/2019
 14. Sở Y tế tỉnh Bình Phước tuyển dụng chức danh quản lý tại một số đơn vị trực thuộc ...
  location
  Date
  19/12/2018
 15. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  08/10/2018
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
 17. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
 18. Trung tâm bảo trợ xã hội Bình Đức thông báo xét tuyển viên chức năm 2017 với nội dung như sau: ...
  location
  Date
  16/08/2017
 19. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước xây dựng kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  09/06/2017
 20. Trung tâm Bảo trợ xã hội Tân Hiệp, Bình Phước tuyển dụng nhân sự quý 2 năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  25/04/2017
 21. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo xét tuyển viên chức Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2017, như sau: ...
  location
  Date
  22/02/2017
 22. Sở Y tế Bình Phước thông báo điều chỉnh, bổ sung nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  31/12/2016
 23. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/12/2016
3 / 3123