Hải Phòng

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/11/2022
 2. Sở Y tế Hải Phòng tuyển dụng viên chức cho Trung tâm Y tế quận Ngô Quyền năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  22/11/2022
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/11/2022
 4. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  16/11/2022
 5. Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  16/11/2022
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 37 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/11/2022
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/11/2022
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 170 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/11/2022
 9. UBND quận Hồng Bàng, TP. hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  08/11/2022
 10. Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  03/11/2022
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 103 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/10/2022
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/10/2022
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/10/2022
 14. UBND huyện Kiến Thụy, Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  13/10/2022
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/10/2022
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/10/2022
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 215 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/09/2022
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 48 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/09/2022
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 65 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/09/2022
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 121 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/09/2022
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 89 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/09/2022
 22. Sở Y tế Hải Phòng tuyển dụng viên chức cho Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  10/09/2022
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 106 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/08/2022
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/08/2022
 25. Ban Quản lý dự án ĐTXD quận Hải An, TP. Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  02/08/2022
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/08/2022
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 57 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/08/2022
 28. UBND huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng tuyển dụng Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã Bạch Đằng năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  22/07/2022
 29. UBND huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  22/07/2022
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/07/2022