Hải Phòng

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/02/2023
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/02/2023
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/02/2023
 4. UBND huyện An Dương, Hải Phòng tuyển dụng công chức CHT Ban Chỉ huy Quân sự năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  02/02/2023
 5. UBND quận Hồng Bàng, Hải Phòng tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự phường năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  27/01/2023
 6. Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Kiến Thụy, Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  13/01/2023
 7. UBND quận Lê Chân, TP. Hải Phòng thi tuyển chức danh Phó Hiệu trưởng năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  29/12/2022
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/12/2022
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 39 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/12/2022
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 54 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/11/2022
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/11/2022
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/11/2022
 13. Sở Y tế Hải Phòng tuyển dụng viên chức cho Trung tâm Y tế quận Ngô Quyền năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  22/11/2022
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/11/2022
 15. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  16/11/2022
 16. Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  16/11/2022
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 37 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/11/2022
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/11/2022
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 170 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/11/2022
 20. UBND quận Hồng Bàng, TP. hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  08/11/2022
 21. Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  03/11/2022
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 103 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/10/2022
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/10/2022
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/10/2022
 25. UBND huyện Kiến Thụy, Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  13/10/2022
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/10/2022
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/10/2022
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 215 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/09/2022
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 48 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/09/2022
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 65 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/09/2022
3 / 9123456789