Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng

11/04/2018

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng như sau:

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 4

Nguồn tin:  bvnguyentriphuong.com.vn